Tin mới

Nghệ An dự kiến có 13 đại biểu QH khóa XV

(Mặt trận) - Sáng 9/2 (28 Tết), Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị 

Theo đó, căn cứ Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm  2015, Nghị quyết liên tịch số 09/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với tỉnh Nghệ An, sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dự kiến phân bổ số lượng ưng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 13 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cử trú và làm việc tại Nghệ An là 7 đại biểu, Số đại biểu do trung ương giới thiệu là 6 đại biểu.

Trong 7 đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An, thành phần cơ cấu được giới thiệu hiệp thương gồm đối với cơ cấu định hướng là 4 đại biểu (số người ứng cử là 9), trong đó lãnh đạo chủ chốt 1 đại biểu, 2 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu là nữ; Cơ cấu hướng dẫn là 3 đại biểu (có 21 người ứng cử), trong đó văn hóa xã hội 1 đại biểu, kinh tế tổng hợp 1 đại biểu, MTTQ và các đoàn thể 1 đại biểu.

Điều đặc biệt, trong cơ cấu hưỡng dẫn (có 21 người ứng cử) sẽ bầu 3 đại biểu. Ở mục này, trong thành phần đại biểu là dân tộc thiểu số, ngoài 4 đại biểu dân tộc Thái, còn có 1 đại biểu ứng cử là nữ dân tộc người Ơ Đu.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH của từng cơ quan đơn vị. Theo đó, có ý kiến cho rằng tỉnh Nghệ An nên đề xuất có 1 đại biểu là lực lượng vũ trang vào trong cơ cấu của nhiệm kỳ lần này.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành phân bổ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử đại biểu QH khóa 15.

Đồng thời, tổ chức các bước tiếp theo quy trình hiệp thương theo quy định để sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, cùng với 5 người do Trung ương giới thiệu ứng cử sẽ lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH khóa 15.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hiệp thương lần thứ 1 thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 có 83 người, trong đó đại biểu cấp tỉnh 47 người, đại biểu cấp huyện 21 người, đại biểu cấp xã 7 người, các tổ chức khác 8 người; các tổ chức khác 6 người.

Ngoài ra, theo cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là phụ nữ; bảo đảm 12 % là người dân tộc thiểu số; Người ngoài Đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử; Đại biểu trẻ tuổi  (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%; Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% trở lên số đại biểu HĐND khóa 17 tái cử đại biểu HĐND khóa 18.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản