Tin mới

Nghệ An: Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Tính đến ngày 15/6/2024, 21/21 huyện, thành, thị trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp huyện.Đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7-2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đại hội đại biểu MTTQ thị xã Thái Hòa 

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác nhân sự đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 1.333 vị tham gia 21 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố khóa mới, với cơ cấu thành phần hợp lý, bảo đảm về số lượng và chất lượng. Trong đó, Nữ 381 vị (28,6%), dân tộc thiểu số 314 vị (23,6%), tôn giáo 108 vị (8,1%), ngoài Đảng 300 vị (22,5%). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố khóa mới đã hiệp thương cử 18/21 Chủ tịch (khuyết 3 ở huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò); 28 Phó chủ tịch (7 địa phương có 02 phó chủ tịch) và 40 vị Ủy viên thường trực.

Việc hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện sẽ tạo thuận lợi về thời gian và các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2024. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản