Nghệ An: Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Mặt trận và Ban Nội chính

(Mặt trận) -Nhằm thực hiện tốt các quy chế theo quy định, chiều ngày 16/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp; đồng thời, đánh giá công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong gần 5 năm qua.

Vĩnh Phúc: Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ và hệ thống chính trị trong việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh”

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động xây dựng 121 căn nhà đại đoàn kết

An Giang vận động và trao tặng trên 172.000 phần quà Tết cho người nghèo

 Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đó, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cửa 2 cơ quan trọng việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Chỉ đạo, tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, điều tra dư luận xã hội, hội thảo khoa học trong tỉnh, nghiên cứu để tài, để án khoa học, tổng kết chuyên đề, biểu dương các điển hình tiên tiến... trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tu pháp.

Giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo.

Chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giám sát trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong côngtác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tuyên truyền, vận động, tổ chức để nhân dân giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên các cấp nhất là cán bộ chủ chốt và cánbộ, công chức, viên chức ở những vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Để đạt được kết quả tốt nhất, hai cơ quan chủ động, tích cực triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung phối hợp được quy định. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức họp hoặc gửi văn bản để lấy ý kiến của cơ quan tham gia phối hợp; triển khai thực hiệnchương trình, kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; ban hành các văn bản kiến nghị, thông báo, kết luận.

Cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến hoàn chỉnh chưong trình, kế hoạch; phân công lãnh đạo và cán bộ tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch; thực hiện, xử lý và chịu trách nhiệm đối với nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tham gia góp ý hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện; tham gia đôn đốc thực hiện các kiến nghị, thông báo, kêt luận.

Chỉ đạo, tổ chức hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích họp pháp chính dáng của công dân thuộc các lĩnh vực, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện pháp luât về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiến nghị, yêu cầu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiều cực; xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực lãng phí; thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xem xét, trả lời yêu cầu kiến nghị của MTTQ Việt Nam theo quy định của phápluật.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theothẩm quyền; phối hợp giám sát và đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan cóthẩm quyền đối với các vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực tới ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 11-QĐi/TW,ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiếnnghị của dân.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác liên quan đếnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Tại buổi lễ ký kết, nhiều ý kiến đã góp ý thẳng thắn, đi sâu vào nghiên cứu các quy định, quy chế. Tiếp tục phối hợp trong việc trao đổi thông giữa 2 đơn vị để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, dư luận xã hội đến các vấn đề nội cộm trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, cả hai cơ quan đã đánh giá lại công tác phối hợp trong gần 5 năm qua. Theo đó, qua gần 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đóng góp xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng...

 Hai cơ quan tiến hành ký kết chương trình quy chế phối hợp nhằm kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, hai cơ quan đã tham gia 156 ý kiến quan trọng vào các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Quy định, Quy chế, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đối với các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm đã được 2 cơ quan tham mưu kịp thời như vụ việc khiếu kiện liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý rùng phòng hộ Yên Thành; Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn thuộc phường Cửa Nam; Vụ việc sai phạm tại Dự án Xây dựng tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư; Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trongkhi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.….

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được hai cơ quan thực hiện nghiêm túc. Trong 5 năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 2.812 đơn, thư, kiếnnghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân (Trong đó: có 617 đơn khiếu nại;621 đơn tố cáo; 1.574 đơn kiến nghị, phản ánh).

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp 657 lượt công dân đến phản ảnh, gửi đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 424 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (trong đó có 48 đơn thư có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng), đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 199 đơn thư, hướng dẫn và trả lời công dân 52 đơn thư.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã in sao đơn, phiếu chuyển các cơ quan và Ban Nội chính Tình ủy để phối hợp theo dối, chỉ đạo 24 vụ việc tại các địa phương, các ngành giải quyết. Với những vấn đề này, Mặt trận tỉnh đã phân công lãnh đạo tham gia các kỳ tiếp công dân hàng tháng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, lãnh đạo của Ban Nội chính và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo, khắc phục. Nội dung phối hợp giữa 2 cơ quan cần phải tăng cường cả về biên độ và nội hàm để phát huy hiệu quả. Để phát huy tối đa sức mạnh, vai trò và vị thế của hai cơ quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước đang quyết tâm rất cao để thực hiện.

ĐIỀN BẮC

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản