Tin mới

Nghệ An: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Sáng 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 và kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

 Hội nghị được tiếp cầu trực tuyến tới 440 điểm cầu với hơn 19 nghìn đại biểu tham gia. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định, việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo" là vô cùng quan trọng.

Đó là tiền đề để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức thành viên các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Đối với Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 về "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025" cần triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong công tác đối thoại và giám sát việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Trực tiếp triển khai chương trình hành động số 27/Ctr-UB ngày 08/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng.

Cụ thể, thứ nhất cần tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thứ ba, MTTQ Việt Nam làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, tiếp tục thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng chính đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đối với kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 5 nhiệm vụ, giải pháp chính. Cụ thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới người dân để hiểu đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Đồng thời, tiến hành tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chủ trì và phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định đối với tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  Nghệ An đề nghị Thường trực các huyện, thành, thị ủy quan tâm chỉ đạo MTTQ xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương. Từng bước đưa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào thực tiễn một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thanh Quỳnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản