Tin mới

Nghệ An: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Chiều 14/1, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 và Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kon Tum: Đại hội điểm MTTQ huyện Kon Rẫy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Cà Mau: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam TP Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Bắc Kạn: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: TG

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: hằng năm, 100% cấp ủy cùng cấp làm việc và ban hành các văn bản định hướng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, 100% chính quyền các cấp có quy chế phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức ít nhất 2 nội dung giám sát, 2 nội dung phản biện xã hội; đến năm 2025, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của Hội Nông dân đạt 86%, Hội Cựu chiến binh đạt 98%, Hội Phụ nữ đạt 75%, Liên đoàn Lao động đạt 95%, Đoàn thanh niên đạt 72,5%; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số,…

Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo chính quyền các cấp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập trung cơ sở và địa bàn dân cư; Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các việc khó, khâu yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ chế, chính sách để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội nghị cũng dành thời gian quán triệt, triển khai Đề án số 07-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết các kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”. 

Đề án đề ra các chỉ tiêu như: hằng năm, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, huyện, cơ sở tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ với Nhân dân; 100% địa phương, đơn vị có vấn đề nổi cộm, bức xúc kịp thời tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, theo chuyên đề với nhân dân; căn cứ tình hình mỗi năm ít nhất tổ chức 1 cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề, tổ chức đối thoại đột xuất khi cần; 100% ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại được đưa vào kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo xử lý, trình cấp có thẩm quyền…

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn lần lượt triển khai kế hoạch cụ thể của tổ chức, đơn vị mình về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra theo tinh thần của Nghị quyết. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam nhấn mạnh Nghị quyết 04 và Đề án 07 là 2 nội dung quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị, cần tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, chất lượng toàn bộ nội dung nghị quyết, đề án đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất. Nội dung quán triệt cần tập trung vào tính cấp thiết phải ban hành nghị quyết, đề án, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết, đề án nêu, trong đó nhấn mạnh những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, phát huy hơn nữa tính tích cực, năng động của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết, đề án…

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị đảm bảo tiến độ quán triệt nghị quyết, đề án theo kế hoạch Tỉnh ủy đã ban hành, căn cứ nội dung đề ra các chương trình thực hiện cụ thể, khoa học, tính thực thi cao, lộ trình cụ thể từng năm, cả giai đoạn… Cùng với đó, trong quá trình triển khai thực hiện, cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, đề án hàng năm, và sơ, tổng kết theo lộ trình, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, khắc phục thiếu sót…

Thu Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản