Tin mới

Nghệ An: Tập huấn 10 chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) -Sáng 22/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ Mặt trận của 21 huyện, thành, thị.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức.

Chương trình tập huấn nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục đích của Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022.

Đồng thời, bám sát thực tiễn, nội dung thiết thực, tăng cường các kỹ năng xử lý tình huống; gắn với trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động Mặt trận các cấp, nhất là cơ sở.

Do đó, nội dung, phương pháp tập huấn phải đảm bảo lấy học viên làm trung tâm; sau mỗi chuyên đề các giảng viên, báo cáo viên có câu hỏi thu hoạch cho các học viên, để đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng vận dụng gắn vị trí việc làm của các học viên.

Cụ thể, chương trình tập huấn diễn ra trong vòng 1 ngày với 10 chuyên đề gồm Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận theo định hướng nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động; Chuyên đề, bồi dưỡng, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 93/NĐ-CP; Chuyên đề, bồi dưỡng hướng dẫn tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng; chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Chuyên đề bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; về dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở, đối thoại nhân dân; Chuyên đề công tác dân tộc; Chuyên đề tôn giáo; Chuyên đề công tác tuyên giáo; Chuyên đề chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại buổi tập huấn, Mặt trận tỉnh Nghệ An đã thống nhất bổ sung thêm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, kỹ năng vận hành quản lý, sử dụng, biên tập thông tin trang mạng xã hội”. Chuyên đề do thạc sĩ Nguyễn Đình Thành, Viện Phó Viện chiến lược chuyển đổi số DTSI truyền đạt. Đây là lớp đầu tiên trong tổng số 10 lớp tập huấn do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trong 3 đợt với gần 2.200 cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tham gia.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở có thêm kỹ năng, cách thức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV đề ra gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

ĐIỀN BẮC

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản