Nghĩa Lộ đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Năm 2021, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chủ đề công tác dân vận “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”. Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Ban tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; không có “điểm nóng”, không phát sinh các tình huống phức tạp từ cơ sở...

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

Hộ nghèo ở xã Nghĩa Lộ nhận tiền hỗ trợ làm nhà ở do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát động. 

Ngay từ những tháng đầu năm, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ đã chủ động vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Thị ủy giao năm 2022. 

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và duy trì các mô hình "Dân vận khéo”, các tổ hợp tác, tổ tự quản, hợp tác xã... đi vào chiều sâu; tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và ban chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, đơn vị; thông báo việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở thị xã… 

Ông Lò Văn Vy - Trưởng ban Dân vận Thị ủy cho biết: "Việc thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhưng để đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. 

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với chủ đề công tác "Năm dân vận chính quyền”, "Năm dân vận khéo” của trung ương và chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thị ủy.   

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp; chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, đảm bảo vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý thị trường; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân tham gia tiêm vắc-xin và tích cực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các xã, phường tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, cụ thể, bám sát thực tiễn, khắc phục biểu hiện quan liêu, cửa quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Các xã, phường tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Đến nay, 14/14 xã, phường của thị xã đều đạt chuẩn xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị; thu nhập bình quân đầu người tại 10 xã đạt 38,22 triệu đồng.  

Thời gian tới, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác dân vận "Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở” trên các lĩnh vực; phát huy, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo”, điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở cơ sở; không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ...

N.B

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản