Tin mới

Ninh Bình: Ký kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 29/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị ký kế hoạch phối hợp.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh ký kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. 

Cùng dự có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đại diện Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã ký kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10 ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Việc triển khai chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", hoạt động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vận động các nguồn lực cho Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" và hỗ trợ nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Đỗ Việt Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh trong hơn 20 năm qua. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế vào tín dụng chính sách xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp đã ký, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh bám sát các nhiệm vụ trong chương trình phối hợp để cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cần tập trung quản lý, phát triển tốt nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Phát huy tốt vai trò giám sát đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, xây dựng kế hoạch giám sát các cơ quan có liên quan, giám sát người được vay vốn của Ngân hàng CSXH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Đối với Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình cần tập trung huy động tốt các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng, trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động cán bộ, người lao động trong hệ thống hưởng ứng, ủng hộ người nghèo dân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm. Đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý nguồn vốn vay, giúp đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn. 

Đồng chí cũng đề nghị hai cơ quan lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với các yêu cầu đặt ra, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thể hiện tính ưu việt của chính sách.

Theo Mai Lan - Đức Lam - Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản