Tin mới

Ninh Bình: Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

(Mặt trận) -Chiều 29/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị.

Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình ký kết quy chế phối hợp.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 3 chương, 14 điều. Trong đó quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, các quy định cụ thể và tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp công tác theo nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở cùng thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Cụ thể là phối hợp: tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; về việc tham gia các kỳ họp, phiên họp và trao đổi thông tin, về hoạt động đối ngoại nhân dân; về điều kiện đảm bảo kinh phí hoạt động của MTTQ. 

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế số 35, ngày 4/4/2018 về phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh, giai đoạn 2018-2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2021-2026 nhằm tạo cơ sở thuận lợi, sự phối hợp đồng bộ, chia sẻ, hỗ trợ giữa các bên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới quy chế sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, bài bản đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, tôn trọng giữa 2 cơ quan; thường xuyên có sự theo dõi, đôn đốc, định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội để phản ánh những vấn đề chưa phù hợp, không hiệu quả, tâm tư tình cảm, ý kiến, kiến nghị của cử tri với UBND tỉnh… qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Thùy Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản