Tin mới

Ninh Bình: Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Mặt trận) -Chiều 7/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 02 về thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

 Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ một số xã, phường được chọn làm điểm chỉ đạo ở tỉnh Ninh Bình.

Xác định việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW là nhiệm vụ quan trọng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn để chỉ đạo triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, 8/8 huyện, thành phố đã tổ chức ký chương trình phối hợp thực hiện Quy định số 124 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức trên 200 hội nghị đối thoại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, quán triệt các nội dung của Quy định.

Các khu dân cư trong toàn tỉnh thực hiện việc niêm yết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; 19 điều quy định đảng viên không được làm để tạo điều kiện cho nhân dân biết, nhận diện, tham gia giám sát.

Đến cuối năm 2019, 100% các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc lắp đặt hòm thư tiếp nhận phản ánh ý kiến đóng góp của nhân dân tại nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng và lập sổ theo dõi mở hòm thư hàng tháng, kịp thời tiếp nhận, tổng hợp những ý kiến của nhân dân báo cáo cấp ủy, cơ quan quản lý đối với cán bộ, đảng viên.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 124 đã tạo được sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân bước đầu đã có tác dụng răn đe, nhắc nhở, cảnh tỉnh, giáo dục cán bộ, đảng viên, giúp người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên tăng cường ý thức tự giác, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực thi nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quy định 124-QĐ/TW trong thời gian tới.

 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh tiếp thu, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đặc biệt là những cách làm hay, hiệu quả mà các đơn vị làm điểm đã triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. MTTQ các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, đưa việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW thành tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoạt động của công tác Mặt trận hàng năm; phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Theo Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản