Tin mới

Ninh Hải dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Trong thời gian qua, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuân đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) với nhiều chuyên đề. Các phong trào TĐYN đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện và bước đầu đạt được kết quả tốt.

Hà Tĩnh vận động hơn 157 tỷ đồng cho người nghèo

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Hòa Bình: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được trên 7,4 tỷ đồng

Trong đó, phong trào thi đua “Ninh Hải chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt những kết quả tích cực đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vào năm 2010, trên địa bàn huyện với nền sản xuất nông nghiệp còn manh mún, công nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, thu nhập bình quân đầu người 10,35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 7,60%, bình quân mỗi xã chỉ đạt 4 tiêu chí/xã, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Với quyết tâm thực hiện tốt nhất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Hải đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả khá toàn diện.

 Tuyến đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải. Ảnh: V.Nỷ

Sau 10 năm thực hiện diện mạo nông thôn của huyện đã có sự thay đổi mạnh mẽ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng tích cực, tăng trưởng bình quân hằng năm 15,88%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch: thương mại - dịch vụ tăng từ 27% lên 36%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 31% lên 37%: nông lâm thủy sản giảm từ 42% còn 27%; giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất sản suất nông nghiệp đạt 290,7 triệu đồng/ha tăng 6,46 lần so với năm 2010; tổng giá trị sản xuất đạt 9.813 tỷ đồng, tăng 4,36 lần so với năm 2010; giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 62,37%; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 43,58 triệu đồng/người/năm (gấp 4,2 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,56% thấp hơn so với trung bình toàn tỉnh là 5,33%; 100% số xã đạt chuẩn NTM và huyện hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM. Phong trào thi đua xây dựng NTM đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện Ninh Hải năm 2021. 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) đều đạt và vượt; một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như sản lượng lương thực đạt 126,4% kế hoạch năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 125,48 % kế hoạch năm, sản lượng tôm giống đạt 110,61% kế hoạch năm; xã Tân Hải, Xuân Hải và Tri Hải được công nhận xã NTM nâng cao.

Có thể thấy, phong trào TĐYN xây dựng NTM ở Ninh Hải đã tác động tích cực đến diện mạo nông thôn thay đổi mạnh mẽ, kinh tế phát triển theo hướng bền vững chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng KT-XH hội được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh; bản sắc văn hoá được giữ gìn và phát huy. Thành quả này, càng củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào chủ trương xây dựng NTM, trên quan điểm “dân biết - dân bàn - dân làm - dân hưởng thụ”. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện Ninh Hải, cho biết: Việc xây dựng NTM luôn là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện lâu dài và là quá trình thường xuyên để liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Với ý nghĩa đó, huyện Ninh Hải đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí NTM với quan điểm tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, xã NTM, từng bước đưa Ninh Hải trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với quá trình đô thị hóa vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

Để thực hiện được mục tiêu trên huyện Ninh Hải tiếp tục phát động, đẩy mạnh các phong trào TĐYN, nhất là phong trào thi đua “Ninh Hải chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện NTM nâng cao. Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện những tiêu chí không cần vốn hoặc cần ít vốn đầu tư để cùng với xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trước hết là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và tích cực vận động người dân cùng tham gia.

Song song đó, tập trung huy động và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện để đẩy mạnh công tác xây dựng NTM. Cũng như thu hút, mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là phát triển kinh tế biển. Cùng với đó là tăng cường công tác đối ngoại, vận dụng các cơ chế, chính sách thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư, tạo hướng đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Tiếp tục khuyến khích Nhân dân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đổi mới, đẩy mạnh các phong trào TĐYN chuyên đề giai đoạn 2021-2025 hướng về cơ sở huy động toàn dân tham gia thực hiện.

Thùy Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản