Ninh Thuận: Giám sát việc tu dưỡng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu

(Mặt trận) -Ngày 7/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã có buổi giám sát về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) tại Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

 Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm việc với Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

Được biết, trong thời gian qua, thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm  đã chủ động xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tổ chức các cuộc giám sát tại các địa phương trong triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, bước đầu làm chuyển biến nhận thức của CB, ĐV, tạo niềm tin cho Nhân nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng xung quanh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, CB chủ chốt và CB, ĐV của Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành ủy Phan Rang -  Tháp Chàm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt sâu kỹ, toàn diện hơn những quy định của Đảng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, CB chủ chốt và CB, ĐV, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cần có giải pháp phù hợp để tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của CB, ĐV trong thực hiện. Tăng cường đối thoại, lắng nghe những tâm tư, phản ánh của người dân; xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị kịp thời, thấu đáo.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản