Tin mới

Ninh Thuận: Hội nghị Mặt trận lần thứ 5, Triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Mặt trận) - Chiều 12/1, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa X), tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh hôi nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Minh Lực - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông  Lê Văn Bình - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, mặc dù vừa bị tác động đại dịch Covid – 19, vừa bị hạn hán gay gắt, đã làm ảnh hưởng  toàn diện đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh Ninh Thuận đã linh hoạt, kịp thời triển khai thực hiện và đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ  công tác Mặt trận.

Nổi bật nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức góp ý vào dự thảo các văn kiện và tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chủ động tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thông qua 409 Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch và các phương tiện truyền thông.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cho ông Phan Hữu Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. 

Phát động, làm đầu mối tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch và kịp thời hỗ trợ người dângặp khó khăn do dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị tiền, hàng vận động được trên 12,7 tỷ đồng; Phối hợp tổ chức chăm lo giúp đỡ người nghèo bằng các hoạt động thiết thực thông qua phát động “Quỹ vì người nghèo” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nhận được hơn 6,4tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 92 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ  khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh; 100% khu dân cư của tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng những hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa, gắn kết trong cộng đồng dân cư; xuất bản quyển Kỷ yếu Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Bản tin Mặt trận số đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị  đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021, trọng tâm là:Triển khai các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc theo quy định của pháp luật; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh;T iếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững;Tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. 

Phát biểu  tại hội nghị, ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận,  biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020, đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời nhấn mạnh, một số nội dung cần tập trung trong năm 2021như:thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai có hiệu quả và kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động;tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện xã hội.

Hội nghị củng hiệp thương, cho thôi 7 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận,  khóa X do chuyển công tác và nghỉ hưu; đồng thời cử bổ sung 7 vị làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương, ông Phạm Văn Hậu Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Ninh Thuận, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phan Hữu Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, củng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và ông Trương Thành  Việt,Chính ủy BCH Quân sự tỉnh Ninh Thuận; trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh phước, tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 .     

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản