Tin mới

Ninh Thuận: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân

(Mặt trận) -Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước.

Thanh Hóa: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực các Hội đồng tư vấn

Gia Lai: Trao quà cho các hộ dân trong khu phong toả phòng, chống dịch Covid-19

Đồng Tháp: Kích hoạt các Tổ Nhân dân tự quản trong phòng, chống dịch

Tuổi trẻ Ninh Thuận góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau Hội nghị tập huấn, Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn huyện chủ trì cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tổ chức lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước; tổng hợp, báo cáo kết quả việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân gửi về BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Từ ngày 15 - 25/3/2020 các địa phương công bố kết quả lấy phiếu trên hệ thống truyền thanh các cấp, niêm yết công khai tại trụ sở thôn, khu phố, nhà cộng đồng hoặc nhà văn hóa và UBND xã, thị trấn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thẩm định kết quả lấy phiếu; tổng hợp báo cáo kết quả lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Phước gửi về BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 30/3/2020.

N.Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản