Ninh Thuận: Nâng cao vai trò lãnh đạo chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2027

(Mặt trận) -Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023-2027. Tham dự buổi ký kết có; ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; ông Lâm Đông, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

 Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận ký kết các nội dung chương trình phối hợp.

Được biết, kế hoạch phối hợp về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giai đoạn 2023-2027 được xây dựng nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 2/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025  và những năm tiếp theo và Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 3/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, các nội dung được ký kết tại hội nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận sẽ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với cán bộ Ban công tác Mặt trận; thực hiện nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ đối với hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố trong việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác Mặt trận thôn, khu phố; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy  và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ các nội dung theo kế hoạch của cấp tỉnh, để tiến hành phối hợp xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện đạt kết quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Qua đó nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp thống nhất hành động ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Định kỳ sơ tổng kết, kiểm tra, giám sát để ngày càng nâng cao hiệu quả phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bổ sung, điều chỉnh các nội dung phối hợp phù hợp với thực tiễn sinh động tại cơ sở nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại cộng đồng dân cư.

XUÂN HIẾU - PHẠM TRÍ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản