Tin mới

Ninh Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong đời sống xã hội

(Mặt trận) -Mới đây, ông Phan Hữu Đức - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận huyện Bác Ái, về công tác phòng, chống hạn, dịch bệnh Covid-19 và nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Huyện Bác Ái là một huyện miền núi nghèo, có trên 84% dân số là đồng báo là dân tộc Raglai, số hộ nghèo chiếm 34,25% và hộ cận nghèo chiếm 10,96%. Trước những diễn biến khó lường của tình hình nắng hạn tại địa phương trong  thời gian qua; từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp huyện Bác Ái đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tại địa phương tham gia thực hiện tốt các giải pháp, phương án chống hạn; phòng, chống cháy rừng; giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc; phối hợp cấp phát 245 cục xà bông, 300 khẩu trang y tế và 245 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận biểu dương những kết quả mà MTTQ và Tổ chức thành viên các cấp huyện Bác Ái đã đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Bác Ái cần tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tranh thủ các vị già làng, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền con cháu giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Raglai; vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, tưới nước tiết kiệm, dự trữ thức ăn cho gia súc, phòng, chống hạn có hiệu quả.Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19...

 Xuân Hiếu-Ngọc Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản