Tin mới

Ninh Thuận: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 5-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022 cho hơn 40 cán bộ làm công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Bác Ái. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và phát biểu tại buổi tập huấn.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

Trong thời gian 2 ngày (5 và 6-7), các cán bộ Mặt trận cơ sở được truyền đạt chuyên đề, gồm: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hướng dẫn triển khai các phong trào, các cuộc vận động tại địa bàn khu dân cư; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã phường, thị trấn...

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận dự tại buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, việc tập huấn, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận địa phương. Đồng chí đề nghị học viên sắp xếp thời gian tham gia tiếp thu đầy đủ các chuyên đề. Trong quá trình tập huấn cần tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn để cùng thảo luận, giải quyết, từ đó vận dụng sáng tạo phù hợp vào điều kiện thực tế tại địa phương.

Theo Kim Thùy – Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản