Tin mới

Ninh Thuận: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) - Ngày 30/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác Mặt trận, cho 85 cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi lễ. 

Từ ngày 30/5 đến ngày 3/6, các học viên được hướng dẫn, nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề về: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác Mặt trận; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp thực hiện; công tác vận động, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ” “Vì người nghèo” và “Quỹ Cứu trợ”; quy trình hiệp thương, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phương pháp nắm bắt tình hình nhân dân trong cộng đồng dân cư và các chuyên đề khác.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, việc tập huấn, bổ sung những phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, ông Lê Văn Bình, mong muốn các học viên  cần tích cực, chủ động trong thảo luận, nghiên cứu các nội dung chuyên đề được học tập, qua đó vận dụng hiệu quả vào công tác thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản