Tin mới

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện về xây dựng và phát triển 'Xanh – sạch – đẹp'

(Mặt trận) -Ngày 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, tổ chức buổi tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “Xanh – sạch – đẹp” đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Quang cảnh Hội nghị.

Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Dự thảo đã tóm tắt những những kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Ninh Thuận “Xanh – sạch – đẹp”. Đồng thời, dự thảo củng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “Xanh – sạch – đẹp”, đem lại môi trường sống tốt cho Nhân dân, hướng đến mục tiêu Ninh Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế xanh, an toàn, bền vững.

Trong đó, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về trách nhiệm và ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị, nông thôn. Xây dựng thí điểm mô hình khu phố văn hóa theo các tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được quy định.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia góp ý, phản biện một số vấn đề như: Kết hợp, lồng ghép các nội dung, mục tiêu giữa các ngành, lĩnh vực trong xây dựng và phát triển Ninh Thuận “Xanh – sạch – đẹp” ở giai đoạn mới. Cụ thể hóa những nội dung, nhiệm vụ trong kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội tham gia thực hiện; xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; bổ sung việc triển khai, phân bổ nguồn lực, nhân lực thực hiện chỉ thị.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung dự thảo và các văn bản liên quan từ cơ quan soạn thảo, ghi nhận những ý kiến, phản biện khách quan, sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu.

Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo, thêm nữa cần xem xét tính cấp thiết để ban hành nghị quyết mới nhằm nâng cao tính hiệu quả trong xây dựng và phát triển Ninh Thuận “Xanh – sạch- đẹp” trong giai đoạn mới.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản