Ninh Thuận: Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trong hệ thống Mặt trận

(Mặt trận) -Chiều 29/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, hội nghị triển khai thực hiện chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 trong hệ thống Mặt trận. Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định thăm và chúc thọ người cao tuổi năm 2023

Yên Bái: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và NHCSXH năm 2023

 Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo CĐS trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; đồng  thời, triển khai kế hoạch thực hiện CĐS năm 2023. Mục tiêu đề ra có 100% cán bộ Mặt trận 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và phấn đấu 90% Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về CĐS và kỹ năng số; 100% cán bộ Mặt trận 2 cấp huyện, xã đăng ký và được tạo tài khoản ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office; 100% cán bộ Mặt trận 3 cấp đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VneID; 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đăng ký và phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm CĐS trong năm 2023; phối hợp tuyên truyền, tham gia tổ chức ngày CĐS của tỉnh Ninh Thuận đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh,  tầm quan trọng của CĐS trong nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm  nhìn đến năm 2030.

Theo đó, yêu cầu các cấp Mặt trận cần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện công cuộc CĐS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hưởng ứng CĐS.

Các cấp Mặt trận chưa xây dựng kế hoạch CĐS cần đẩy nhanh tiến độ triển khai; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về CĐS, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, công tác cho đội ngũ là cán bộ Mặt trận các cấp trong thời gian tới.

Theo Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản