Tin mới

Ninh Thuận: Vận động hơn 125 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo'

(Mặt trận) -Ngày 10/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Trà Vinh: Chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện

 Quang cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức và người lao động trong tỉnh, trở  thành phong trào thi đua xuyên suốt của các cấp trong tỉnh toàn Ninh Thuận.

Việc huy động các doanh nghiệp hỗ trợ các chương trình về nhà ở, hỗ trợ bò giống sinh sản,…đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU, MTTQ đã thành lập Ban vận động “Ngày vì người nghèo” ở các cấp và xây dựng, triển khai quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” ở mỗi cấp.

Hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai và lấy Tháng cao điểm (từ ngày 17/10 đến 17/11) để tổ chức phát động, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo… ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Kết quả sau 10 năm thực hiện (từ 2013 - tháng 6/2022), Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong toàn tỉnh Ninh Thuận, đã vận động được trên 125 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ xây mới 1.648 căn nhà đại đoàn kết với  số tổng tiền trên 57,3 tỷ đồng; sửa chữa 104 căn nhà đại đoàn kết với số tiền trên 1,45 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2.168 nhà theo quyết định 167,33,48/QĐ-CP, với số tiền trên 10,8 tỷ đồng; hỗ trợ về đời sống (Quà tết, hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học, vốn sản xuất,...) trên 31,2 tỷ đồng; hỗ trợ 1.000 con bò cái sinh sản cho 750 hộ nghèo, số tiền trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế trên 10 tỷ đồng.

Qua đây, đã giúp hàng nghìn người có điều kiện chăn nuôi, sản  xuất vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2015: bình quân từ 1,94 đến 2% năm (từ 13,52%  đầu năm 2012 xuống còn 5,77% cuối năm 2015); giai đoạn 2016 - 2021, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Ninh Thuận giảm từ 14,93%  đầu năm 2016 xuống còn 4,55% cuối năm 2021 (bình quân giảm từ 1,5-2%/năm).

Việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững ở từng địa phương trong tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về việc tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

XUÂN HIẾU - PHẠM TRÍ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản