Tin mới

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Qua đại hội, Mặt trận các địa phương đã nhận thấy những điểm nổi bật, nội dung, hình thức tổ chức và cả những hạn chế cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội thời gian tới.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Thái Thanh Phong, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cho biết: Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, quý I/2024, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Tại đại hội cấp cơ sở, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện MTTQ huyện, Điều lệ MTTQ Việt Nam theo quy định. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện, đóng góp vào văn kiện chuẩn bị trình Đại hội. Các ý kiến đóng góp cho Điều lệ MTTQ Việt Nam đã được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp trung thực, đầy đủ để trình Đại hội xem xét thông qua.

Đối với các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực đã tiếp thu, giải trình, báo cáo để Đại hội nghiên cứu cho ý kiến; kết hợp với tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Huyện ủy để chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần và dự thảo báo cáo chính trị trình ra Đại hội.

Cùng với chuẩn bị nội dung văn kiện, căn cứ vào hiệp thương giới thiệu của các tổ chức thành viên, các xã, thị trấn; tiếp thu ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã chuẩn bị Đề án nhân sự UBMTTQ Việt Nam huyện lần thứ X. Có thể nói công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ X đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội đã tiến hành trong 02 ngày, với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đồng thuận - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo kiểm điểm của UBMTTQ Việt Nam huyện, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đó là những văn kiện quan trọng, không chỉ tập trung trí tuệ của MTTQ Việt Nam huyện mà còn của các tầng lớp Nhân dân; phản ánh quá trình sinh hoạt dân chủ, chuẩn bị công phu và nghiêm túc về văn kiện, nhân sự cùng các bước chuẩn bị tiến hành Đại hội. Thể hiện sự đổi mới về nhận thức đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với quyết tâm hành động của MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, nâng chất các tiêu chí xã NTM và đô thị văn minh.

Đại hội đã hiệp thương cử 52 vị Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện có 03 vị, là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, năng lực, kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, theo tinh thần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân trong UBMTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, gồm 19 vị là những đại biểu có tâm huyết với công tác Mặt trận và có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X.

Do là đơn vị điểm nên đại hội có sự tham dự của nhiều cán bộ Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. Thành công của đại hội điểm sẽ là tiền đề quan trọng, có giá trị tham khảo để các đơn vị còn lại tổ chức tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Tại buổi họp rút kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành đã nỗ lực chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành khoa học; các nội dung chuẩn bị, trình bày tốt; đảm bảo thời gian. Đặc biệt, chủ động tham mưu và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Để công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội tại các đơn vị cấp huyện còn lại trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Triết đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: trang trí Đại hội, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, thẩm mỹ. Về chào mừng của đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, mời phong phú các tầng lớp nhân dân (như công dân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, lực lượng vũ trang, tôn giáo, thiếu nhi...) tham gia chúc mừng Đại hội. Nghiên cứu nếu có điều kiện in mã QR để đại biểu truy cập tài liệu Đại hội. Về nội dung văn nghệ tại Đại hội, ngoài những bài ca về quê hương, đất nước, đề nghị bố trí tiết mục “Bài ca MTTQ Việt Nam”, sáng tác của Đoàn Bổng.

Về thời gian tổ chức Đại hội, ít nhất 01 ngày, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh không quy định thời gian cụ thể mà căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương để báo cáo xin ý kiến cấp ủy và căn cứ khung thời gian tổ chức Đại hội thì vận dụng chương trình đại hội theo từng phương án mà Trung ương gợi ý. Nếu thời gian tổ chức Đại hội kết thúc vào buổi trưa thì đảm bảo chấp hành nghiêm quy định không được uống rượu, bia; không vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đối với báo cáo chính trị tại Đại hội, khi thông qua báo cáo tóm tắt có thể kết hợp cùng lúc với trình chiếu hình ảnh minh họa sinh động, thiết thực. Về tham luận, thảo luận tại Đại hội, đảm bảo đầy đủ cả 02 nội dung tham luận và thảo luận; nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, điểm nhấn. Về công tác nhân sự hiệp thương Ủy viên phải đảm bảo gương mẫu, tiêu biểu; không vi phạm đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm, các quy định về nêu gương. Về phiên họp thứ nhất, chủ động bố trí phòng họp đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho phiên họp.

Bên cạnh đó là quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, mạng xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có điều kiện nên tổ chức trưng bày hình ảnh, gian hàng sản phẩm OCOP đặc trưng ở địa phương để tạo không khí vui tươi, sôi nổi hướng về đại hội.

Tin tưởng rằng, từ thành công và những điều rút ra sau Đại hội đại biểu MTTQ huyện Châu Thành sẽ là kinh nghiệm cho MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.

S.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản