Tin mới

Phát huy dân chủ ở cơ sở ở Bình Sơn

(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy nội lực trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Lắng nghe, giải quyết các kiến nghị

Huyện Bình Sơn đã gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bởi địa bàn rộng, đông dân cư, với nhiều ngành nghề khác nhau, có nhiều dự án trọng điểm được triển khai... Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 Công chức bộ phận một cửa UBND xã Bình Trị (Bình Sơn) giải quyết hồ sơ cho người dân.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đa dạng hóa hình thức công khai các nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Qua đó, tranh thủ ý kiến đóng góp của người dân và tạo sự đồng thuận cao trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. UBND các xã, thị trấn từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành, tiếp tục cải cách hành chính. Có 100% xã, thị trấn triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa; tổ chức lắp đặt hệ thống camera tại nơi làm việc. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên.

Việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn và các đơn vị hành chính cấp xã, đều tổ chức họp dân để công khai trực tiếp và lấy ý kiến của nhân dân. Đến nay, hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính mới đã đi vào hoạt động ổn định. Các địa phương đã tổ chức 247 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư đảng ủy xã, thị trấn với nhân dân; giải quyết được 3.026/3.617 vụ việc, đạt 83,6%. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chính quyền xã, thị trấn thực hiện nền nếp.

Cấp xã thống nhất ấn định tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 4 hằng tuần, do Chủ tịch UBND xã chủ trì, có sự tham gia của đại diện các cơ quan trong hệ thống chính trị; đồng thời, duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên nên góp phần giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố ở huyện Bình Sơn đã có hương ước, quy ước, góp phần tăng cường ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với cộng đồng, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh.  Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa;  90% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 14/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2020, huyện Bình Sơn có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2022 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã tổ chức giám sát bình quân trên 50 cuộc/năm. Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, thị trấn thường xuyên tổ chức giám sát các công trình đầu tư xây dựng, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và các khoản nhân dân đóng góp. Hoạt động hiệu quả của Tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Từ năm 2015 - 2019, toàn huyện xây dựng được 131 tổ hòa giải với 1.019 hòa giải viên; tiếp nhận 1.585 đơn/1.585 vụ, hòa giải thành 1.067 vụ, đạt 67,31%.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Phan Đình Chí nhận định: Cấp ủy các cấp xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của dân chủ và phát huy dân chủ nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. "Nhân dân đã nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, nhất là trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện", ông Chí nhấn mạnh.

PHƯƠNG LÝ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản