Tin mới

Phát huy sức sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân

(Mặt trận) -Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và người dân trong các lĩnh vực của đời sống, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Thành công từ những mô hình tự quản đã góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Mô hình tự quản đã góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tại nhiều địa phương, việc xây dựng các mô hình tự quản đã được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để huy động sức mạnh của toàn dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ năm 2016, mô hình  khu dân cư “3 không” cũng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn triển khai tại thôn Nà Lẹng, xã Lương Hạ, huyện Na Rì. Để mô hình hoạt động hiệu quả cùng với việc tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện khu dân cư “3 không”, Mặt trận xã đã phối hợp với ngành công an, các tổ chức thành viên và chính quyền tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, thông tin về tình hình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh với mọi đối tượng tội phạm thông qua đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm. Đến nay mô hình khu dân cư “3 không” với các tiêu chí không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội đã và đang được xây dựng và nhân rộng tại các huyện Bạch Thông, Pác Nặm, Chợ Mới, Ngân Sơn… 

Tương tự như vậy nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư và người dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư an toàn giao thông gắn với xây dựng gia đình văn hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn thôn Bó Lếch, xã Lăng Ngâm, huyện Ngân Sơn để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”. Tại khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể thành lập các “nhóm nòng cốt” để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện các nội dung như không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; không uống rượu bia trước và trong khi điều khiển phương tiện giao thông… Đến nay mô hình đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương, ý thức trách nhiệm của người dân tại khu dân cư được nâng cao, số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đều giảm theo từng năm. Từ thành công này, nhiều mô hình “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông” đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn nhân rộng tại địa bàn các huyện, thị.

Ngoài duy trì các mô hình đã được thành lập, tại các địa phương, MTTQ các huyện, thị đã có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng mới các mô hình tự quản. Theo thống kê, đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã duy trì và nhân rộng được 601 mô hình tự quản, trong đó duy trì 540 mô hình, xây dựng 61 mô hình mới, các mô hình triển khai đều có hiệu quả như: Mô hình “Khu dân cư văn minh”, khu dân cư “3 không”, “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”; “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xây dựng nông thôn mới”...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài khẳng định, qua triển khai thực hiện, các mô hình khu dân cư tự quản đã phát huy hiệu quả tích cực qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tại cộng đồng dân cư, người dân đã chủ động tham gia các phong trào thi đua, tích cực xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì các mô hình khu dân cư tự quản đã triển khai. Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, MTTQ các xã, phường, thị trấn sẽ xây dựng mới các mô hình phù hợp để phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của cộng đồng dân cư trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Trung Hiếu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản