Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở TP Cần Thơ đang tích cực triển khai những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN, Mặt trận các cấp tham gia thực hiện các nội dung bầu cử: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; thực hiện công tác tuyên truyền; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; công tác giám sát thực hiện bầu cử...

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã triển khai các văn bản liên quan đến toàn hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố; tổ chức hiệp y với Thường trực HĐND, UBND thành phố thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố; cử cán bộ tham gia UBBC và các tiểu ban, tổ giúp việc của UBBC thành phố. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo Công tác bầu cử của hệ thống Mặt trận thành phố và xây dựng lịch trình chi tiết cho từng nội dung công việc của MTTQVN tham gia công tác bầu cử; thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo...

Theo ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, các bước và nội dung công việc liên quan công tác bầu cử được hệ thống Mặt trận thành phố thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. MTTQVN thành phố, cấp huyện, xã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, nói: “Là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố, tham dự các lần hội nghị hiệp thương, tôi thấy Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức có sự tham dự đầy đủ các thành phần theo đúng quy định. Tôi vui mừng là người dân ý thức được sự dân chủ của Nhà nước nên mạnh dạn tự ứng cử. Những người tự ứng cử đều có trình độ, đủ tiêu chuẩn, tâm huyết với công việc của đất nước. Việc lập danh sách những người ứng cử là khâu quan trọng quyết định thành công của cuộc bầu cử vì giới thiệu những người ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn để cử tri chọn lựa những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình”.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQVN thành phố cùng các tổ chức thành viên đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV do TP Cần Thơ giới thiệu (ngoài 3 người do Trung ương giới thiệu). Đồng thời, đã lập danh sách sơ bộ 106 người ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQVN các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã lập danh sách sơ bộ 551 người ứng cử đại biểu HÐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; lập danh sách sơ bộ 3.980 người ứng cử đại biểu HÐND cấp phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố ban hành hướng dẫn Mặt trận cấp xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã tổ chức hội nghị hướng dẫn đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, cho biết: “Hội Cựu chiến binh thành phố có 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Việc lãnh đạo MTTQVN thành phố tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử giúp cơ quan nắm vững quy trình để cử người đại diện tham gia hội nghị cũng như giải đáp các ý kiến đóng góp của cử tri liên quan đến người ứng cử...”.

Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong tham gia công tác bầu cử, ông Nguyễn Trung Nhân đề nghị MTTQVN các cấp thành phố phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo hướng dẫn. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Song song đó là phối hợp tổ chức họp mặt hướng dẫn ứng cử viên xây dựng chương trình hành động của bản thân và triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên ra mắt cử tri và vận động bầu cử theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức; quan tâm kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của hệ thống MTTQVN thành phố theo kế hoạch...

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản