Tin mới

Phổ biến pháp luật vào cộng đồng dân cư

(Mặt trận) -Những năm qua, việc tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư đã được MTTQ tỉnh Hải Dương đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đã được MTTQ tỉnh triển khai và nhân rộng nên ý thức của người dân về chấp hành pháp luật đã thay đổi rõ nét.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Phổ biến pháp luật cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, hàng năm MTTQ các cấp đã lựa chọn nội dung để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động đến cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Để công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật đi vào chiều sâu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với MTTQ cơ sở xây dựng 266 nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn có đồng bào theo đạo, dân tộc miền núi, nơi có khu công nghiệp. Mỗi nhóm có từ 7 - 10 thành viên là những người có uy tín trong cộng đồng. Sau khi được thành lập, các nhóm nòng cốt đã chủ động xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Hiện nay, các nhóm đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt pháp luật thuộc các lĩnh vực: Đất đai, giao thông, môi trường và tăng cường thu thập tài liệu, văn bản pháp luật để củng cố và kiện toàn câu lạc bộ pháp luật, đáp ứng việc học tập và nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân.

Ông Bùi Bách Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lai Vu, huyện Kim Thành cho biết, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai tới các Ban Công tác Mặt trận thôn. Trước hết là xin ý kiến của Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thành lập các nhóm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. Trong thời gian qua, các nhóm đã tổ chức hiệu quả, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, xã đã tuyên truyền tới người dân trên địa bàn, các chủ nhà trọ để phòng, chống dịch bệnh.

Điểm nổi bật trong tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật của MTTQ là hướng vào các khu công nghiệp có đông công nhân làm việc và ở trọ. Để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, cán bộ Mặt trận đã phối hợp với công đoàn vào tận doanh nghiệp để vận động, tuyên truyền cho công nhân. Bên cạnh đó, MTTQ còn sử dụng hệ thống loa phát thanh di động, phát tờ rơi, tranh cổ động để tuyên truyền, trong đó ưu tiên những khu nhà trọ có đông công nhân sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Thọ - chủ nhà trọ xã Lai Vu, huyện Kim Thành cho biết, gia đình mở dịch vụ cho thuê nhà trọ đã 3 năm nay. Các cháu công nhân thuê trọ đều làm việc trong khu công nghiệp Lai Vu. Từ khi nhà trọ đi vào hoạt động đến nay, bản thân gia đình ông cũng luôn ý thức được trách nhiệm của mình, tuyên truyền, vận động các cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của chính quyền địa phương. Gia đình chúng tôi cũng luôn động viên các cháu thuê trọ có ý thức tốt, hiểu về hiến pháp và pháp luật.

Nhờ tích cực tuyên truyền mà hiểu biết pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Việc làm này góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, trở thành ý thức tự giác và chấp hành pháp luật của mỗi công dân. Ông Nguyễn Đình Xiển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư được Ban Thường trực MTTQ tỉnh xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tuyên truyền nói chung cũng như trong chương trình hành động của mình. Việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân sẽ là điều kiện cơ bản để nhân dân, cộng đồng dân cư nắm vững được quy định pháp luật để trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống MTTQ tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hàng năm, MTTQ tỉnh vẫn đưa các chương trình này là một nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền vào công tác hàng năm và triển khai đến cấp huyện. Ban Thường trực MTTQ huyện căn cứ vào nội dung công tác của tỉnh để cụ thể hóa chương trình này đến MTTQ cấp cơ sở và thậm chí là đến Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

“Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một tiêu chí quan trọng để xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Do vậy, khi thực hiện tốt việc này chính là hoàn thành một tiêu chí để về đích nông thôn mới, để đạt chuẩn làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Khi tổ chức triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thì việc đầu tiên là nâng cao nhận thức và hiểu biết cho nhân dân về pháp luật. Trên cơ sở nâng cao hiểu biết đó thì những hành vi ứng xử trong nhân dân sẽ được chấp hành đúng quy định. Hành vi ứng xử giữa công dân và công dân, giữa công dân và tổ chức cũng như trong cộng đồng và ngoài xã hội”, ông Nguyễn Đình Xiển chia sẻ.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành luật pháp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị. Công tác này nhằm mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và xây dựng cộng đồng dân cư không có tệ nạn xã hội. Với vai trò, chức năng của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đa dạng, phong phú về hình thức, mang lại hiệu quả tích cực, từng bước đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Việc làm đó cũng khẳng định rõ vai trò, vị thế của Mặt trận đó là góp phần quan trọng để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản