Tin mới

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Hóa

(Mặt trận) - Sáng 17-11, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ TP Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng Tháp: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 

Thôn Minh Tiến hiện có 104 hộ, với 464 khẩu, gồm 2 dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn đã tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn đề ra, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình và cùng nhau khôi phục, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú, đa dạng nét văn hóa dân tộc. Những hiện tượng mê tín, dị đoan, hủ tục lạc hậu được xóa bỏ; phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển tốt; truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được phát huy. Năm 2021, thôn Minh Tiến đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, toàn thôn có 93% hộ đạt gia đình văn hóa; 97,7% hộ đạt gia đình mẫu mực, con cháu hiếu thảo; 94,2% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/năm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ thôn Minh Tiến. 

Vui mừng về dự chung vui trong ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong phong trào toàn dân đoàn kết nói riêng mà thôn Minh Tiến đã đạt được, nhất là những kết quả trong xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phong trào trồng cây xanh, hàng rào xanh của Nhân dân trong thôn.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đoàn kết là một truyền thống quý báu, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của Nhân dân ta, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Trong 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng và mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao quà cho khu dân cư thôn Minh Tiến. 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trao quà cho 5 hộ gia đình chính sách thôn Minh Tiến. 

Kết quả của ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi khu dân cư.

Sau khi thông báo khái quát tình hình thế giới, tình hình của đất nước, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng bà con thôn Minh Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà con đoàn kết, gắn bó, xây dựng gia đình, cộng đồng không chỉ để phát triển kinh tế, làm giàu mà còn gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của gia đình, dòng họ; động viên con cháu chăm ngoan, học giỏi.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Sơn và huyện Ngọc Lặc tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ để thôn Minh Tiến ngày càng phát triển, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao, bộ mặt khu dân cư thêm khởi sắc, tiến bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản