Tin mới

Phú Thiện: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 2-3, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho 91 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 tại huyện Phú Thiện

Theo đó, trong thời gian 2 ngày  (từ ngày 2 đến ngày 3-3) các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về công tác hòa giải ở cơ sở; các quy định tổ chức triển khai thực hiện việc bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025; công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; kỹ năng tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo  Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, cũng như công tác nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho đội ngũ làm công tác Mặt trận ở cơ sở.

Trong quá trình tham gia tập huấn, các đại biểu thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản