Tin mới

Phú Thọ: Để công tác bầu cử an toàn, hiệu quả, dân chủ, đúng pháp luật

(Mặt trận) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử trên các tuyến đường chính tại thị xã Phú Thọ 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ và quy định của pháp luật.

Ông Cầm Hà Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ công tác này, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời tuyên truyền về cuộc bầu cử gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, MTTQ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng đó, tiếp tục tổ chức tốt công tác hiệp thương, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để chất lượng cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh đã hiểu hơn trách nhiệm và quyền lợi của bản thân. Cử tri Đặng Đình Điện ở khu Hạ Thành, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn cho biết, bà con luôn theo dõi các bước tiến hành hiệp thương và thông tin những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đồng thời mong muốn những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tâm huyết, trí tuệ của mình để xây dựng và góp phần vào sự đổi thay cho địa phương.

Còn cử tri Hà Văn Thể ở xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn vui mừng nói lên cảm nghĩ của mình: “Cũng như bao người dân khác qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nội dung các băng rôn, pa nô áp phích về bầu cử..., tôi hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Tôi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình đồng thời vận động người thân tham gia bầu cử đầy đủ, cân nhắc lựa chọn, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Theo ông Ngô Đức Thịnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phú Thọ đã được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và UBBC các cấp.

Toàn tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 97 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.604 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 12 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh giới thiệu ứng cử (chưa có 3 đại biểu Trung ương giới thiệu); giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 147 người/70 đại biểu được bầu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 872 người/446 đại biểu được bầu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 10.417 người/5.159 đại biểu được bầu.

Ngoài 3 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban MTTQ tỉnh, UBBC tỉnh cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết: “Sau khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người được giới thiệu ứng cử. Trên cơ sở đó chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thoả thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời cho thấy sự tin tưởng, tín nhiệm và gửi gắm nhiều kỳ vọng của cử tri đối với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

Thời gian tới, cùng với hoàn thành việc phân chia khu vực bỏ phiếu; thành lập tổ bầu cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3; công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND; niêm yết danh sách ứng cử; chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử theo đúng tiến độ, tỉnh cũng sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương, thông qua đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản