Phú Thọ: Giao ban Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 14/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài chủ trì giao ban Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị

Sáu tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng tổ chức, nhất là các nội dung Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; tổ chức đại hội công đoàn, hội nông dân cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo tiến độ, dân chủ, đúng nguyên tắc; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên; việc làm, tiền lương của công nhân lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, phản ánh kịp thời và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, đoàn viên, hội viên nghèo, đặc biệt khó khăn. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đền ơn đáp nghĩa gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Công tác phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh, tập trung vào nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và xây dựng nông thôn mới. Chủ động trong công tác phối hợp triển khai thực hiện, nội dung phối hợp cụ thể, rõ việc, thiết thực. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở các cấp; tiến hành giám sát xã hội theo nội dung được phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề, nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài đánh giá cao những kết quả mà MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp, đặc biệt là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của ngành, lĩnh vực của mình một cách thực chất, có giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số10-NQ/TU ngày 8/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đề ra giải pháp cụ thể, hữu hiệu thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 4/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong các đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là các chủ trương, chính sách mới có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; củng cố lực lượng, có phương thức phù hợp để nắm chắc dư luận xã hội, không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt, thực chất việc phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong GPMB, bám sát Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Theo Phương Thanh - Báo Phú Thọ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản