Tin mới

Phú Thọ: Hiệp thương, bổ sung các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá XIV

(Mặt trận) - Ngày 23/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12- khóa XIV (hội nghị bất thường) để hiệp thương kiện toàn, cử bổ sung ủy viên Ủy ban, chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch và Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh mới được hiệp thương. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh khóa XIV đã hiệp thương thống nhất cử 85 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, từ khi tổ chức Đại hội đến nay, do nhiều lý do khác nhau đã có một số đồng chí Ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau khi nghe thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung Ban Thường trực và chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung các Uỷ viên gồm: Đồng chí Phùng Khánh Tài- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Phương- Uỷ viên Đảng đoàn MTTQ tỉnh; Hồ Đình Lưỡng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Nguyễn Thuỷ Trọng- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Sau khi hiệp thương cử bổ sung, số Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV có 85 đồng chí.

Tại hội nghị, các Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Phương tham gia Uỷ viên thường trực, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; chia tay các uỷ viên không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản