Tin mới

Phú Thọ: Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh lần thứ Chín, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Chiều 11/7, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ Chín, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 sơ kết công tác mặt trận sáu tháng đầu năm và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã đánh giá kết quả công tác phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đến giữa nhiệm kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Hoạt động của MTTQ đã có nhiều đổi mới, bước đầu đạt kết quả thiết thực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”... Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 2,7 tỉ đồng hỗ trợ 127 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xóa nhà tạm, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ kinh phí mua 5.566 thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2022 cho 5.566 người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trị giá trên 500 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tham gia góp ý vào 119 văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Triển khai và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiến hành các nội dung giám sát và phản biện xã hội...

Nhân dịp này, 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản