Phú Thọ: Sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư

(Mặt trận) - Sáng 15/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị và ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), học tập suốt đời (HTSĐ) giai đoạn 2022-2027.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định thăm và chúc thọ người cao tuổi năm 2023

Yên Bái: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và NHCSXH năm 2023

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh. 

Sau 2 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác KHKT, xây dựng XHHT giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh, đến nay đã thu được những kết quả đáng khích lệ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với Hội Khuyến học làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KHKT, xây dựng XHHT. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nội dung và hình thức phong phú phù hợp với chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Hai năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ trên 1,5 tỉ đồng cho hơn 1.300 học sinh nghèo có thêm điều kiện yên tâm học tập; đồng thời hàng năm đều rà soát, lập danh sách học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề xuất Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ sinh hoạt phí thường xuyên với mức bình quân 500.000 đồng/học sinh/tháng.

Phong trào phát huy sáng kiến và nghiên cứu khoa học được các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC, LĐ tích cực hưởng ứng, tham gia, trong đó nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Hưởng ứng phong trào KHKT, xây dựng XHHT, từ năm 2020 - 2022, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng đào tạo nghề cho trên 3.000 người, tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.865 người; mô hình “Nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài” tại 5/13 huyện, thành, thị thu hút gần 42.000 thành viên tham gia; kết nối, vận động đỡ đầu 44 trẻ em mồ côi. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp cựu chiến binh đã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ khuyến học của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về KHKT, xây dựng XHHT, phát huy vai trò tự học trong đoàn viên thanh niên…

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đã ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác KHKT, xây dựng XHHT và HTSĐ giai đoạn 2022-2027, trong đó trọng tâm là thực hiện Quyết định 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT”, Quyết định 387/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Quyết định 677/QĐ-TTg về “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy công tác KHKT, xây dựng XHHT và HTSĐ. Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng XHHT, HTSĐ; chăm lo đến “sự học” cho con em mình nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời nâng cao hơn nữa công tác KHKT, xây dựng XHHT và HTSĐ trong điều kiện hoàn cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay, nhằm hướng đến một xã hội ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản