Phú Thọ: Thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(Mặt trận) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 20/7, ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thanh Ba.

Tiền Hải (Thái Bình): Trao nhà đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo xã Nam Thắng

Trà Vinh ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh đến năm 2025

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

 
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh 1/4 Mai Hữu Hộ, Nguyễn Vi Mạnh, Đỗ Đức Thuận và thương binh Nguyễn Trọng Thắng, xã Hanh Cù và thương binh 1/4 Cao Trọng Đông, xã Đồng Xuân.
Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương, bệnh binh, gia đình có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục có những việc làm thiết thực chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các thương binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản