Phú Thọ: Thông qua danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 113 người ứng cử đại biểu HĐND

(Mặt trận) - Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức  người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh gồm 12 người (chưa tính 3 người của trung ương) và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 147 người.

Từ ngày 22/3 đến 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú đã triệu tập và chủ trì các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, 12/12 ứng cử viên của tỉnh do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đều được 100% cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm và nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; 147/147 ứng cử viên được cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm cao (đạt 100%) và nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã báo cáo tình hình người ứng cử nộp đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV tỉnh đối với 2 trường hợp và 34 trường hợp có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên cơ sở trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban bầu cử tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhận thấy đơn xin rút không tham gia ứng cử của các trường hợp trên đều có lý do chính đáng và phù hợp với quy định; đồng thời xin ý kiến đại biểu thống nhất không lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đối với người đã có đơn xin rút.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thống nhất cao, hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu QH khóa XV tỉnh (chưa tính 3 người của trung ương giới thiệu) và 113 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% đại biểu đồng ý.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản