Tin mới

Phú Thọ: Triển khai, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 1015/MTTQ-BTT ngày 24/2/2022 nhằm tiếp tục triển khai, vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Theo đó, Ủy ban MTTQ tổ chức vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trong phạm vi toàn tỉnh đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân…

Phấn đấu vận động cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ một ngày thu nhập trở lên. Vận động công nhân, người lao động ủng hộ một ngày lương trở lên. Các hộ phi nông nghiệp, tiểu thương, hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các hộ gia đình khác có thu nhập vận động ủng hộ 50.000 đồng/hộ trở lên. 

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang được đề nghị trích một phần quỹ phúc lợi hoặc tiết kiệm chi của cơ quan, đơn vị để ủng hộ quỹ Quỹ “Vì người nghèo”. 

Các doanh nghiệp, hiệp hội, hội doanh nghiệp ngoài phần ủng hộ của công nhân và người lao động được đề nghị trích một phần quỹ phúc lợi hoặc các nguồn tiết kiệm khác của doanh nghiệp, hoặc vận động các doanh nghiệp trong hội, hiệp hội doanh nghiệp để tham gia ủng hộ Quỹ; hoặc tham gia ủng hộ trực tiếp cho các hộ gia đình có nhu cầu làm nhà ở theo địa chỉ giới thiệu có địa chỉ của Uỷ ban MTTQ cơ sở; mức ủng hộ vận động tuỳ vào điều kiện thu nhập của các doanh nghiệp mà ủng hộ trực tiếp cho 1 hoặc nhiều hộ gia đình khó khăn làm nhà ở. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị, các tổ chức thành viên của Mặt trận căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức triển khai vận động ủng hộ từ tháng 3/2022 đến hết tháng 12/2022. Trong đó tập trung vào vận động, phát động trong thời gian tháng cao điểm “Vì người nghèo" của năm 2022, từ ngày 17/10 * 17/11/2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản