Phú Thọ: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia

(Mặt trận) -Ngày 22/9, tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và Ban Công tác mặt trận của 19 khu dân cư xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ truyền đạt những nội dung cơ bản, trọng tâm trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; truyền đạt một số nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ quy trình triển khai, tổ chức giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Uỷ ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư trong triển khai, thực hiện Chương trình tại địa phương, cơ sở...

Thông qua hội nghị, cán bộ MTTQ các cấp được nâng cao trình độ, năng lực giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ giám sát và thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Hoàng Hà

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản