Tin mới

Phú Yên hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 15-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Phú Yên có 12/12 người đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử đại biểu QH khóa XV. 

Căn cứ số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu QH khóa XV, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất danh sách giới thiệu 10 người tham gia ứng cử đại biểu QH. Trong đó có tám người là đại biểu do địa phương giới thiệu và hai người là đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Cũng sau hiệp thương lần thứ hai, toàn tỉnh Phú Yên có 109/109 người đủ điều kiện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 và cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất và chốt danh sách giới thiệu 84 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 34 người là nữ; sáu người là người dân tộc thiểu số; người trẻ dưới 40 tuổi là 28 người; có bảy người ngoài Đảng; một người là tôn giáo; một người tự ứng cử; tỷ lệ đại biểu tái cử là 20 người.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu QH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

T.T

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản