Tin mới

Phú Yên: Hướng dẫn triển khai công tác đại hội MTTQ cho các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác đại hội MTTQ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Hướng dẫn công tác đại hội MTTQ cho các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Son, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã triển khai Kế hoạch 300/KH-MTTQ-BTT ngày 16/8/2023 về tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã hướng dẫn ủy ban MTTQ các xã, thị trấn về nội dung của đại hội; công tác nhân sự; thời gian đại hội và cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội; hội nghị ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Được biết, “Đại hội MTTQ là dịp để ủy ban mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ trong tình hình mới”.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian tiến hành đại hội MTTQ cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024. Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X tổ chức vào tháng 10/2024.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản