Tin mới

Phú Yên: Huy động nguồn lực của toàn xã hội giúp đỡ người nghèo

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh An Giang, Đồng Nai thăm, tặng quà gia đình người có công và chính sách tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy, MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan cùng cấp có liên quan tiếp tục huy động nguồn lực của toàn xã hội, vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời đề ra giải pháp giảm nghèo, đặc thù của địa phương, phối hợp bố trí và huy động đa dạng hóa nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giả, giàu; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về thực hiện giảm nghèo bền vững. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều thành tích trong thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, trọng tâm là ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

 

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thông qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản