Tin mới

Phú Yên: Phối hợp thực hiện hiệu quả tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân

(Mặt trận) -Sáng 6/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở TT&TT, Tòa soạn Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Phú Yên thông qua kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT&TT; Nhà báo Phan Xuân Luật, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên; Nhà báo Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Tổng Biên tập Báo Phú Yên và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo đó, các đơn vị thống nhất cùng nhau phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, quyền làm chủ của Nhân dân, chương trình hành động của MTTQ các cấp. Các cơ quan thường xuyên, kịp thời thông tin về tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền những điển hình, mô hình, gương người tốt việc tốt; những điển hình trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, thành phần xã hội…, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong tỉnh.

Chương trình phối hợp giữa các đơn vị cũng nêu rõ, mỗi cơ quan có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp; việc cung cấp và đăng tải thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời, theo quy định của pháp luật, được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp. Công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên, liên tục; định kỳ tổ chức sơ kết và đề ra những nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung phối hợp.

* Cũng trong sáng 6/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Phú Yên đã ký kết kế hoạch phối hợp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, hai đơn vị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động quỹ Vì người nghèo các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Huy động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Phú Yên thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Phú Yên lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

 THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản