Tin mới

Phú Yên: Quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ngày 22/2, tại Ủy ban MTTQ huyện Tuy An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 2/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Yên (Chỉ thị 27); triển khai công tác GS, PBXH năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023.

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phú Yên:141 công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn trao đổi về công tác GS, PBXH với các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chủ trì và phổ biến quán triệt Chỉ thị 27, với sự tham dự của gần 130 đại biểu là lực lượng làm công tác mặt trận của các huyện Tuy An, Đồng Xuân và TX Sông Cầu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đã phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 27 đến lực lượng làm công tác mặt trận của 3 địa phương nêu trên. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò GS, PBXH của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong mọi lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách đến các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tham mưu đề xuất cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ tổ chức GS, PBXH. Trong đó tập trung vào phản biện các dự án trên địa bàn của địa phương. Định kỳ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hoạt động GS, PBXH của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gửi đến HĐND, UBND cùng cấp để thảo luận. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo mới và là nhiệm vụ mới mà MTTQ các cấp lưu ý tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đối với công tác tập huấn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Vân Anh đã trình bày các chuyên đề: Tổ chức hoạt động và quy trình giám sát của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; quy trình thực hiện một cuộc giám sát; triển khai một số văn bản mới của trung ương, của tỉnh về hoạt động GS, PBXH; các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động giám sát thời gian đến. Qua đó bổ sung những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng giám sát phù hợp, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ban này ở cơ sở.

Ngày 23/2, hội nghị phổ biến quán triệt Chỉ thị 27 tiếp tục được thực hiện ở cụm các huyện Phú Hòa, TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa. Sau đó là cụm các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản