Tin mới

Phú Yên: Tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa có hướng dẫn đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Theo đó, ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng… và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đông đảo đời sống Nhân dân như: pháp luật về hôn nhân gia đình; về đất đai, môi trường; về an toàn giao thông; về xử lý vi phạm hành chính…

 

Các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2022; cao điểm từ ngày 1-18/11/2022.

THÚY HẰNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản