Tin mới

Quận Cái Răng (T.P Cần Thơ): Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó, nhân dân phát huy quyền làm chủ để chọn lựa người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HÐND. Vì vậy, với vai trò, chức năng của mình, MTTQVN các cấp quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia triển khai thực hiện đồng bộ các bước chuẩn bị, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, tiến độ theo quy định.

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Mường Chà

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X diễn ra từ 7-8/8

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Lâm Bình

 Cử tri khu vực 1, phường Ba Láng nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Ủy ban MTTQVN các cấp quận Cái Răng đã thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử, như: tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; giám sát công tác chuẩn bị bầu cử… Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQVN các phường trong quận phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã nhận xét, góp ý cũng như bày tỏ sự kỳ vọng đối với những người được giới thiệu ứng cử. Cử tri Hồ Hoàng Dũng ở khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, bày tỏ: “Những người được giới thiệu ứng cử đều có phẩm chất, năng lực công tác tốt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, xứng đáng để bầu làm đại biểu HÐND các cấp”. Cử tri Nguyễn Thái Bình ở khu vực 1, phường Ba Láng, kỳ vọng những người trúng cử sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển...

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ba Láng, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp đối chiếu các quy định, tiêu chuẩn, cơ cấu để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn những người đủ đức, tài tham gia ứng cử theo quy định. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường cùng các tổ chức thành viên đã thống nhất lập danh sách 35 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong cùng thời gian này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận cái Răng và các phường trên địa bàn quận đồng loạt tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng theo quy định. Qua hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức thành viên đã thống nhất lập danh sách 49 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các phường và các tổ chức thành viên thống nhất lập danh sách 259 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp phường.

Ðể cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Mặt trận các cấp quận Cái Răng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HÐND. Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; tuyên truyền về tiêu chuẩn ÐBQH, đại biểu HÐND giúp người dân nắm vững để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Ông Lê Văn Ngẩu ở khu vực 1, phường Ba Láng, cho biết: “Qua các cuộc họp, sinh hoạt, loa truyền thanh, tôi biết ngày 23-5-2021 là ngày bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp. Tôi và các thành viên trong gia đình sẽ thực hiện quyền công dân, tham gia bầu chọn những người đủ đức, tài phục vụ nhân dân”.

Theo ông Lâm Thành Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, với trách nhiệm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban MTTQVN các cấp trong quận sẽ phối hợp với Ủy ban bầu cử, Thường trực HÐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQVN cùng cấp trong việc triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử. Ủy ban MTTQVN trong quận sẽ phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia tốt công tác bầu cử; tăng cường công tác giám sát... để cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp đảm bảo đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

THANH THY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản