Tin mới

Quảng Bình: 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

(Mặt trận) - Ngày 17/3, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghệ An: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Thái Hòa, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, dân công hoả tuyến huyện Văn Chấn

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, khoá X: Hiệp thương cử nhân sự

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu tại hội nghị. 
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.
Theo đó, căn cứ thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng giới thiệu người ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; căn cứ Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để bảo đảm danh sách giới thiệu người ứng cử có số dư nhiều hơn số dư quy định tại khoản 6 điều 57 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xin ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh về số lượng giới thiệu người ứng cử tại địa phương là 10 người.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đến 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đến ngày 11-3-2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã được UBBC tỉnh rà soát, tiếp nhận, bảo đảm các quy định của pháp luật.
Đối với tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người tự ứng cử.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến 26 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 8 huyện, thị xã, thành phố có người được giới thiệu ứng cử. Đến ngày 11-3-2021, 56/56 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với số lượng 89 người, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng.
Đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 10 người; trong đó, lãnh đạo chủ chốt tỉnh 1 người, người ứng cử đại biểu chuyên trách 2 người, Công an tỉnh 3 người, Ủy ban MTTQVN tỉnh 2 người, tỉnh đoàn 1 người (nữ, trẻ), Xí nghiệp may Hà Quảng 1 người (nữ, trẻ).
Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách sơ bộ gồm 89 người; trong đó, cơ cấu kết hợp gồm: nữ 41 người (46,07%), trẻ tuổi 24 người (26,97%), ngoài Đảng 14 người (15,73%), tái cử 19 người (21,35%), đại biểu là người dân tộc thiểu số 2 người (2,25%), đại biểu là người theo tôn giáo 4 người (4,49%).
Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian từ ngày 21-3-2021 đến 13-4-2021.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản