Tin mới

Quảng Bình: Đại hội đại biểu MTTQ TP Đồng Hới lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 17 và 18/6, Ủy ban MTTQ TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; góp phần xây dựng Đồng Hới giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thái Nguyên: Duyệt nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

 Các vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình; ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và 189 đại biểu đại diện chocác sở, ban ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp TP Đồng Hới tập trung thực hiện 6 chương trình hành động và 2 khâu đột phá với 8 chỉ tiêu cụ thể. Phấn đấu 100% KDC trên địa bàn thành phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 1,5 tỷ đồng, đến cuối nhiệm kỳ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo. 100% Mặt trận xã, phường được xếp loại tốt, trong đó từ 60% trở lên đơn vị đạt xuất sắc. Mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 1 KDC tiêu biểu, tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc..

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ TP. Đồng Hới trong nhiệm kỳ qua.

Theo bà Phạm Thị Hân, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ thành phố trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng TP. Đồng Hới giàu đẹp và văn minh.

Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục có nhiều giải pháp sáng tạo với những hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng các xã đạt NTM kiểu mẫu, phường đạt chuẩn văn minh, đô thị kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục triển khai tốt công tác an sinh xã hội; tích cực góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho lối sống có văn hóa thấm sâu vào từng KDC, từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh niên, thiếu niên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng lưu ý, ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền và một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của Mặt trận Tổ quốc, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nên hoạt động của Mặt trận còn có những khó khăn.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động và nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đồng Hới nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ qua, 5 chương trình hành động tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVII đề ra đã được thực hiện toàn diện và hiệu quả; có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố Đồng Hới khóa XVII đề ra.

Ông Trần Phong đề nghị, các cấp ủy cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên; chính quyền và các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Đồng Hới đã hiệp thương dân chủ, cử 64 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 22 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2024-2029.

XUÂN THI 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản