Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 105 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 105 nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các khu dân cư. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” được trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, Quỹ An sinh xã hội tỉnh và bằng hình thức xã hội hóa từ nhiều nguồn của Mặt trận các cấp.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn hỗ trợ xây dựng mới 8 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 19 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy hỗ trợ xây dựng 17 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa hỗ trợ xây dựng 5 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 14 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 19 nhà; Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa hỗ trợ sửa chữa 16 nhà; Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 nhà.  

   Hiền Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản