Tin mới

Quảng Bình: Ưu tiên lĩnh vực Mặt trận và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội

(Mặt trận) -Ngày 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

3.827 hộ nghèo Điện Biên hoàn thành nhà đại đoàn kết

 Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Quảng Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tổng số đại biểu được bầu là 6 đại biểu. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Cụ thể, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu (1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu công an). Đặc biệt, theo cơ cấu hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Quảng Bình sẽ giới thiệu 1 đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu cũng đã thống nhất số lượng phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 8 đại biểu. Ngoài ra, hội nghị đã thảo luận và đề nghị không cơ cấu đại biểu trẻ, ngoài Đảng để ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 50 đại biểu.

Cụ thể về cơ cấu, thành phần: Phụ nữ theo tỷ lệ 30% (15 người), người ngoài Đảng theo tỷ lệ 10% (5 người), người dưới 40 tuổi theo tỷ lệ 15% (8 người), đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử ít nhất 30% (15 người), đại biểu là người dân tộc thiểu số (1 người), đại biểu là người theo tôn giáo (2 người).

Hội nghị cũng đã thống nhất số lượng và cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách chính thức (đảm bảo số dư tối thiểu theo quy định) gồm 83 người. Thống nhất số lượng phân bổ giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 89 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân cho biết: Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Bà Phạm Thị Hân cũng cho biết thêm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Quảng Nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản