Quảng Nam: 9 tháng đầu năm 2023 Quỹ 'Vì người nghèo' tiếp nhận gần 4 tỷ đồng

(Mặt trận) -Sáng 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp đánh giá kết quả vận động, sử dụng quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh thu vào tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, trong đó có nguồn Trung ương phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng, nguồn vận động ủng hộ Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, đến nay đã vận động được hơn 650 triệu đồng.

 Quang cảnh cuộc họp.

Về sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, đến tháng 9 năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn xây dựng mới 30 nhà; đến thăm, hỗ trợ 627 suất quà; hỗ trợ sinh kế;… và chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Tại cuộc họp, các đại biểu xin ý kiến Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo khoản 4 Điều 9 quy chế vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Cụ thể như xây dựng mới ở mức 40 triệu đồng/nhà nâng lên mức 60 triệu đồng/nhà; Sửa chữa ở mức 20 triệu đồng lên mức 30 triệu đồng/nhà.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã có sự vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, lĩnh vực giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã góp phần thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Thái Bình nói thêm, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trong giai đoạn 2023-2025, tập trung hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho các đối tượng có tên trong danh sách đã được phê duyệt theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh để góp phần cùng với nguồn lực khác và ngân sách nhà nước hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm trong giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Tấn Thành - Chí Đại

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản