Tin mới

Quảng Nam: Ký kết Quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026

(Mặt trận) - Chiều ngày 25/8, tỉnh Quảng Nam tổng kết 05 năm (2016-2021) việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (UBMT) và Ký kết QCPH trong nhiệm kỳ 2021 -2026. Ông Phan Việt Cường - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Xuân Ca - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trị hội nghị.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh giá, trong 5 năm qua, HĐND tỉnh và UBMT tỉnh bám sát nội dung quy chế, đổi mới phương thức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Trong phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật và phản biện xã hội, UBMT tỉnh thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều chính sách quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với khả năng nguồn lực địa phương, phát huy được hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, UBMT tỉnh đã chủ trì tổ chức phản biện xã hội đối với 11 đề án, dự thảo nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 của tỉnh. Trong đó, có 02 dự thảo Nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị chưa tốt, sau khi UBMT tổng hợp phản biện đề nghị HĐND xem xét đưa ra khỏi chương trình xây dựng nghị quyết. Thực hiện tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Kết quả cử tri toàn tỉnh tham gia bầu đủ 07 đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Quảng Nam; bầu đủ 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X; bầu được 563/565 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.303/5.336 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMT tỉnh chú trọng phối hợp tổ chức khảo sát, giám sát việc giải quyết, ý kiến kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những kiến nghị và vụ việc tồn đọng, kéo dài. Qua đó, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMT tỉnh phối hợp thực hiện chặt chẽ, thường xuyên theo quy định. Ban Thường trực UBMT tỉnh tổ chức 138 lượt tiếp công dân, tiếp nhận và nghiên cứu xử lý 136 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến.  Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 08 đợt tiếp xúc cử tri (449 buổi), với hơn 56.000 cử tri tham dự, tiếp nhận 4.289 ý kiến, kiến nghị; đã tổng hợp, phân loại và chuyển UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đề nghị chỉ đạo giải quyết; phần lớn ý kiến, kiến nghị của cử tri được cấp có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết.

Ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng kết quả phối hợp thực hiện Quy chế trong nhiệm kỳ qua đã tạo bước chuyển tích cực trong mối quan hệ công tác, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong phối hợp được nâng cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hằng năm.

Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật trong QCPH một cách dễ nhớ, dễ thực hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị, thường trực HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ Việt Nam trong việc tổng hợp ý kiến cử tri trước, trong và sau các kỳ họp; khắc phục một số hạn chế trong việc tập hợp Nhân dân tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri; quy định thời gian gửi Dự thảo nội dung Đề án trình các kỳ hợp HĐND để MTTQ tổ chức hội nghị phản biện xã hội; việc mời Trưởng, Phó Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tham dự kỳ họp HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết hàng năm của HÐND tỉnh, việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và địa phương để thu hút đông đảo cử tri tham gia …

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản